Kontakt

PAKIET PLUS Sp. z o.o.
ul. Skośna, nr.12
30-383 Kraków


e-mail: info@kuplio.pl

Regon: 364149444
NIP: 5472159963

Rejester przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611523 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS

s