Warunki ochrony i przetwarzania danych osobowych i praw osoby, której dane dotyczą

W odniesieniu do prawa regulującego ochronę danych osobowych oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (GDPR/RODO), PAKIET PLUS Sp. z o.o. jako administrator danych, przekazuje Pani/Panu, jako osobie, której dane dotyczą, informacje na temat ich przetwarzania oraz instrukcje dotyczące Państwa praw.


Operatorem danych osobowych jest firma PAKIET PLUS Sp. z o.o. , z siedzibą na ul. Skośnej 12, 30-383 w Krakowie, adres e-mail: info@kuplio.pl


W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celach, o których jesteś informowany/a. Jakie dane osobowe przetwarzamy na Pani/Pana temat i do jakich celów zależy od tego, w jaki sposób przekazał/a Pani/Pan nam swoje dane osobowe. Za pośrednictwem naszej witryny mają Państwo możliwość przekazania nam danych osobowych w następujący sposób:I. Formularz rejestracyjny


Poprzez formularz rejestracyjny ma Pani/Pan możliwość rejestracji w portalu kuplio.pl. W takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, celu i na podstawie autoryzacji (tytułu prawnego) wymienionej tutaj:


Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Wysyłanie użytkownikowi ofert rabatowych zgodnie z jego charakterystyką, preferencjami i zainteresowaniami

Imię, Nazwisko, kontakt e-mail, rok urodzenia, płeć, miasto, kod pocztowy lub preferencje i zainteresowania

Konieczność wywiązania się z umowy lub konieczność podjęcia środków podjętych przed zawarciem umowy w ramach wniosku o rejestrację

Wysłanie oferty usług naszej firmy

Kontakt e-mail

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu odpowiednich usług


Podanie przez Panią/Pana tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, w każdym razie bez ich podania nie jesteśmy w stanie wysyłać Pani/Panu ofert rabatowych w postaci kuponów zgodnie z Pani/Pana charakterystyką, preferencjami i zainteresowaniami.


Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wprowadzone w formularzu rejestracyjnym, abyśmy mogli zaoferować Państwu nasze usługi podobne do tych, które Państwa interesują. Macie Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu wysyłania ofert biznesowych, na podstawie których natychmiast przestaniemy wysyłać oferty biznesowe i przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym. Przestaniemy również wysyłać oferty biznesowe i przetwarzać dane osobowe w tym zakresie, jeśli poinformujecie Nas Państwo, że nie chce Pani/Pan otrzymywać ofert biznesowych (np. klikając odpowiedni link na końcu każdego e-maila).II. Formularz internetowy „Nowości e-mailem”


Za pośrednictwem formularza internetowego będzie Pani/Pan otrzymywać od nas wiadomości e-mailem. W takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, celu i na podstawie autoryzacji (tytułu prawnego) wymienionych tutaj:


Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Wysyłanie nowości przez e-mail

Kontakt e-mail, płeć

Uzasadnione zainteresowanie nawiązywania kontaktu z klientami na ich życzenie


Wprowadzenie tych danych osobowych jest z Pani/Pana strony całkowicie dobrowolne, w każdym razie bez ich podania nie jesteśmy w stanie wysyłać Pani/Panu wiadomości e-mail z nowościami.


Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania informacji o nowościach w wiadomościach e-mail. Natychmiast przestaniemy wysyłać wiadomości i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy uzyskamy od Pani/Pana taką informację. Przestaniemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, jeśli poinformuje nas Pani/Pan o tym, że nie chce otrzymywać wiadomości (np. klikając odpowiedni link na końcu każdego e-maila).III. Formularz kontaktowy dla użytkowników


Może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego dla użytkowników. W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie, celu i na podstawie autoryzacji (tytułu prawnego) wymienionej tutaj:


Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Kontakt z potencjalnym klientem, odpowiedź na pytanie

Imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail, firma, dane osobowe podane w treści wiadomości

Konieczność wywiązania się z umowy lub konieczność wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy lub uzasadniony interes związany z reakcją na twoje zapytanie

Wysłanie oferty usług naszej firmy

Kontakt e-mail

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu odpowiednich usług


Wprowadzenie tych danych osobowych jest z Pani/Pana strony całkowicie dobrowolne, w każdym razie bez ich podania nie jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować.


Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli zaoferować Pani/ Panu nasze produkty podobne do tych, które od nas zakupiliście. Mają Państwo możliwość sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu wysyłania powiadomień biznesowych, na podstawie których natychmiast przestaniemy wysyłać powiadomienia biznesowe i w związku z tym przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Przestaniemy również wysyłać informacje handlowe i przetwarzać dane osobowe w tym zakresie, jeśli poinformuje Nas Pani/Pan, że nie chcą Państwo otrzymywać informacji handlowych (np. klikając odpowiedni link na końcu każdej informacji handlowej).IV. Formularz kontaktowy dla klientów


Może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego. W takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, celu i na podstawie autoryzacji (tytułu prawnego) wymienionej tutaj:


Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Skontaktowanie się z potencjalnym klientem

Imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail, osoba kontaktowa

Konieczność wywiązania się z umowy lub konieczność wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy lub uzasadniony interes związany z reakcją na twoje zapytanie

Wysyłanie ofert usług naszej firmy

Kontakt e-mail

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu odpowiednich usług


Podanie przez Panią/Pana w.w. danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a bez ich podania nie jesteśmy w stanie się z Panią/Panem skontaktować..


Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli zaoferować Pani/Panu nasze produkty podobne do tych, które zostały już od nas przez Panią/Pana zakupione. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu wysyłania powiadomień biznesowych, na podstawie których natychmiast przestaniemy wysyłać powiadomienia biznesowe i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z tym. Przestaniemy również wysyłać te informacje handlowe i przetwarzać dane osobowe w tym zakresie, jeśli poinformuje nas Pani/Pan, że nie chce Pani/Pan otrzymywać informacji handlowych (np. klikając w odpowiedni link na końcu każdej informacji handlowej).V. Formularz internetowy do uzyskania kuponu rabatowego


Może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, do którego wprowadzi Pani/Pan swój adres e-mail, a my wyślemy wiadomość z kuponem rabatowym. W takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, celu i na podstawie autoryzacji (tytułu prawnego) wymienionej tutaj:


Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Wysyłanie kuponu rabatowego

Kontakt e-mail

Uzasadniony interes firmy w skontaktowaniu się z klientem

Wysyłanie oferty usług naszej firmy

Kontakt e-mail

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu odpowiednich usług


Podanie przez Panią/Pana tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, w każdym razie bez ich podania nie jesteśmy w stanie wysłać Pani/Panu kuponu rabatowego.


Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli zaoferować Pani/Panu nasze produkty podobne do tych, które zostały już od nas przez Panią/Pana zakupione. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu wysyłania powiadomień biznesowych, na podstawie których natychmiast przestaniemy wysyłać powiadomienia biznesowe i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z tym. Przestaniemy również wysyłać te informacje handlowe i przetwarzać dane osobowe w tym zakresie, jeśli poinformuje nas Pani/Pan, że nie chce otrzymywać informacji handlowych (np. klikając w odpowiedni link na końcu każdej informacji handlowej).


Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone. Czas, w którym przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jest ustalony następująco:


Cel

Okres przetwarzania

Formularz rejestracyjny

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz internetowy

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz kontaktowy dla użytkowników

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz kontaktowy dla klientów

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji


Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich usług samodzielnie. Dlatego przedstawiamy kategorie potencjalnych odbiorców wraz z uzasadnieniem, dlaczego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać do nich przeniesione:


Odbiorca

Powód udostępnienia

Osoba zapewniająca działanie strony internetowej i naszego oprogramowania (systemów komputerowych)

Obecnie korzystamy z dostawcy oprogramowania, który jako pośrednik obsługuje naszą stronę internetową oraz zajmuje się obsługą systemów komputerowych.

Osoba zajmująca się wysyłaniem e-maili

Możemy powierzyć wysyłanie wiadomości e-mail stronie trzeciej, której podamy w tym celu Twój adres e-mail.

Osoba zapewniająca działanie systemu CRM

Obecnie używamy system CRM, którego działanie zapewnia strona trzecia


Pragniemy poinformować, że zawsze będziemy przestrzegać Pani/Pana prawa do uzyskiwania informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.VI. Formularz rejestracyjny dla partnerów biznesowych


Poprzez formularz rejestracyjny ma Pani/Pan możliwość rejestracji w portalu kuplio.pl. W takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie, celu i na podstawie autoryzacji (tytułu prawnego) wymienionej tutaj:


Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Kontakt z partnerem biznesowym

Imię, nazwisko- kontakt e-mail, numer telefonu

Konieczność wywiązania się z umowy lub konieczność wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy w zakresie Twojego wniosku o rejestrację

Oferty biznesowe usług naszej firmy

Kontakt e-mail

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu odpowiednich usług


Wprowadzenie tych danych osobowych jest z Pani/Pana strony całkowicie dobrowolne, w każdym razie bez ich podania nie będziemy w stanie się z Panią/Panem skontaktować.


Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli zaoferować Pani/Panu nasze produkty podobne do tych, które od nas zakupił Pani/Pan. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu wysyłania powiadomień biznesowych, na podstawie których natychmiast przestaniemy wysyłać powiadomienia biznesowe i w związku z tym przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Przestaniemy również wysyłać informacje handlowe i przetwarzać dane osobowe w tym zakresie, jeśli poinformuje nas Pani/Panu, że nie chce otrzymywać informacji handlowych (np. klikając odpowiedni link na końcu każdego e-maila).


Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone. Czas, w którym przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, jest ustalony następująco:


Cel

Czas przetwarzania

Formularz rejestracyjny

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz internetowy

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz kontaktowy dla użytkowników

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz kontaktowy dla klientów

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji

Formularz rejestracyjny dla partnerów handlowych

Do momentu anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez 5 lat od ostatniego logowania / rejestracji


Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich usług samodzielnie. Dlatego przedstawiamy kategorie potencjalnych odbiorców wraz z uzasadnieniem, dlaczego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać do nich przeniesione:


Odbiorca

Powód udostępnienia

Osoba zapewniająca działanie strony internetowej i naszego oprogramowania (systemów komputerowych)

Obecnie korzystamy z dostawcy oprogramowania, który jako pośrednik obsługuje naszą stronę internetową i zajmuje się obsługą systemów komputerowych.

Osoba zajmująca się wysyłaniem wiadomości e-mail

Możemy powierzyć wysyłanie wiadomości e-mail stronie trzeciej, której podamy w tym celu Twój adres e-mail.

Osoba zapewniająca działanie systemu CRM

Obecnie używamy systemu CRM, którego działanie zapewnia strona trzecia.

Osoba zarządzająca systemem rezerwacji

Obecnie współpracujemy z dostawcą systemu rezerwacyjnego, który zarządza naszym systemem rezerwacji jako pośrednik.


Pragniemy poinformować, że zawsze będziemy przestrzegać Pani/Pana prawa do uzyskiwania informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.VII. Rozszerzenie wyszukiwarki


Rozszerzenie wyszukiwarki Kuplio.pl wyszukiwarka rabatów z których możesz korzystać bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. W takim przypadku nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych podczas korzystania z naszej oferty ze strony Kuplio.pl. Nasze pliki dziennika są całkowicie anonimowe.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Nie przetwarzamy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kontakt e-mail, płeć, rok urodzenia, preferencje lub zainteresowania, czy dane karty kredytowej.


Naszym najwyższym priorytetem jest zabezpieczenie Twoich danych osobowych, abyś korzystał z naszej oferty z pełnym zaufaniem i satysfakcją. W rozszerzeniu używamy Google Analytics do pozyskiwania raportów o ruchu. Dane te są w pełni anonimowe. Nie jesteś dla nas identyfikowalny. Musisz ujawnić swoją tożsamość tylko podczas transakcji ze sprzedawcą - e-sklepem (jeśli w ogóle jest to wymagane).


Prawa osoby, której dane dotyczą


Aktualizowane dnia: 22.05.2018