Warukni ochrony i przetwarzania danych osobowych

Ze względu na ustawę regulującą ochronę danych osobowych i art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (GDPR/RODO) spółka PAKIET PLUS Sp. z o.o. jako administrator danych udziela Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą, informacje o ich przetwarzaniu oraz pouczenie o Pani/Pana prawach.

Administratorem danych osobowych jest spółka PAKIET PLUS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skośna, nr.12, 30-383, Kraków, adres e-mail info@kuplio.pl

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów, o których informacje zostały przez nas podane. To, które dane osobowe i w jakim celu przetwarzamy jest zależne od tego, jakim sposobem dane osobowe zostały przekazane naszej spółce. Za pośrednictwem naszych stron internetowych dane osobowe można przekazać kilkoma sposobami:

 

(I) Formularz rejestracyjny

Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego ma Pani/Pan możliwość zarejestrowania się na portalu internetowym vasekupony.cz. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

 

Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Przesyłanie akcji promocyjnych według charakterystyki, preferencji oraz zainteresowań użytkownika

Adres poczty elektronicznej, rok urodzenia, płeć, miasto, kod pocztowy, ewentualnie też preferencje i zainteresowania

Jest niezbędny do wykonania umowy, jest też niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy w ramach Pani/Pana wniosku o rejestrację

Wysyłanie ofert handlowych naszej spółki

Adres poczty elektronicznej

Uzasadniony interes w zakresie oferowania istotnych usług

 

Wprowadzenie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy zdolni przesyłać Pani/Panu akcji promocyjnych w formie kuponów sporządzonych według Pani/Pana charakterystyki, preferencji i zainteresowań.

Oprócz przetwarzania, w sposób opisany powyżej, przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji do formularza w celu zaoferowania naszych usług, które są podobne do tych, o które się Pani/Pan interesowała/interesował. Wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania ofert handlowych ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw. Na jego podstawie przesyłanie ofert handlowych oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie zaraz wstrzymane. Oferty handlowe oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie wstrzymane również w wypadku, że nie życzy sobie Pani/Pan wysyłania takich ofert (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail).

 

(II) Formularz internetowy „Nowości drogą mailową“

Za pośrednictwem formularza internetowego może Pani/Pan otrzymywać informacje o naszych nowościach drogą mailową. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

 

Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Przesyłanie nowości drogą mailową

Adres poczty elektronicznej, płeć

Uzasadniony interes nawiązania kontaktu z klientem na podstawie jego wniosku

 

Wprowadzenie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy mogli Pani/Panu wysyłać nowości drogą mailową.

Wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania nowości w ofertach handlowych ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw. Na jego podstawie przesyłanie nowości oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zaraz zostanie wstrzymane. Nowości oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie wstrzymane również w wypadku, że nie życzy sobie Pani/Pan wysyłania takich ofert (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdej wiadomości e-mail).

 

(III) Formularz kontaktowy dla użytkowników

Za pośrednictwem formularza kontaktowego dla użytkowników może Pani/Pan nawiązać z nami kontakt. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

 

Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem, odpowiadanie na zadane pytania

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, firma, dane osobowe wpisane w tekście wiadomości

Jest niezbędny do wykonania umowy, jest też niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, ewentualnie do uzasadnionego interesu nawiązania kontaktu w sprawie przekazania odpowiedzi na Pani/Pana pytania

Wysyłanie informacji o oferowanych usługach naszej spółki

Adres poczty elektronicznej

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu istotnych usług

 

Wprowadzenie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy zdolni do nawiązania kontaktu.

Oprócz przetwarzania, w sposób opisany powyżej, przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego w celu zaoferowania naszych produktów, które są podobne do tych, które zostały przez Panią/Pana zakupione wcześniej. Wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania komunikatów handlowych ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw. Na jego podstawie przesyłanie komunikatów handlowych oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zaraz zostanie wstrzymane. Komunikaty handlowe oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie wstrzymane również w wypadku, że nie życzy sobie Pani/Pan wysyłania takich komunikatów (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdego komunikatu handlowego).

 

(IV) Formularz kontaktowy dla klientów

Za pośrednictwem formularza kontaktowego może Pani/Pan nawiązać z nami kontakt. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

 

Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej klienta

Jest niezbędny do wykonania umowy, jest też niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, ewentualnie do uzasadnionego interesu spółki w sprawie przekazania odpowiedzi na pytania klienta

Wysyłanie informacji o oferowanych usługach naszej spółki

Adres poczty elektronicznej

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu istotnych usług

 

Wprowadzenie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy zdolni do nawiązania kontaktu.

Oprócz przetwarzania, w sposób opisany powyżej, przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego w celu zaoferowania naszych produktów, które są podobne do tych, które zostały przez Panią/Pana zakupione wcześniej. Wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania komunikatów handlowych ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw. Na jego podstawie przesyłanie komunikatów handlowych oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zaraz zostanie wstrzymane. Komunikaty handlowe oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie wstrzymane również w wypadku, że nie życzy sobie Pani/Pan wysyłania takich komunikatów (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdego komunikatu handlowego).

 

(V) Internetowy formularz by otrzymać kupon promocyjny

Za pośrednictwem formularza internetowego ma Pani/Pan możliwość podania naszej spółce swego adresu poczty elektronicznej. W tym przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w takim zakresie, w celu i z tytułu prawnego, jakie podane są w poniższej tabelce:

 

Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Przesyłanie kuponów promocyjnych

Adres poczty elektronicznej

Uzasadniony interes nawiązania kontaktu z klientem

Wysyłanie informacji o oferowanych usługach naszej spółki

Adres poczty elektronicznej

Uzasadniony interes polegający na oferowaniu istotnych usług

 

Wprowadzenie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy zdolni wysyłać do Pani/Pana kuponów rabatowych.

Oprócz przetwarzania, w sposób opisany powyżej, przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe wprowadzone do formularza internetowego w celu zaoferowania naszych produktów, które są podobne do tych, które zostały przez Panią/Pana zakupione wcześniej. Wobec przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w celu przesyłania komunikatów handlowych ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw. Na jego podstawie przesyłanie komunikatów handlowych oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zaraz zostanie wstrzymane. Komunikaty handlowe oraz z tym związane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostanie wstrzymane również w wypadku, że nie życzy sobie Pani/Pan wysyłania takich komunikatów (np. poprzez naciśnięcie hiperłącza, które jest zamieszczone na końcu każdego komunikatu handlowego).

Jak długo trwa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe zostaną przetwarzane tylko przez niezbędny okres, który będzie nam potrzebny do osiągnięcia wytyczonego celu, do którego zostały one zgromadzone. Konkretne okresy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są szczegółowo rozpisane w tabelce poniżej:

 

Cel

Okres przetwarzania

Formularz rejestracyjny

Do chwili anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniego logowania/rejestracji

Formularz internetowy

Do chwili anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniego logowania/rejestracji

Formularz kontaktowy dla użytkowników

Do chwili anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniego logowania/rejestracji

Formularz kontaktowy dla klientów

Do chwili anulowania rejestracji przez użytkownika, ale maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniego logowania/rejestracji

 

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zabezpieczyć wszystkich świadczonych przez nas usług, dlatego poniżej zamieszczamy kategorie możliwych odbiorców wraz z uzasadnieniem, z jakiego powodu istnieje możliwość przekazania im Pani/Pana danych osobowych:

 

Odbiorca

Powody ujawnienia danych

Osoba zapewniająca działalność stron internetowych oraz naszego software (systemów komputerowych)

Obecnie korzystamy z usług dostawcy oprogramowania, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszej strony internetowej oraz zabezpiecza działalność systemów komputerowych.

Osoba zajmująca się przesyłaniem wiadomości e-mail

Może nastąpić taka sytuacja, że przesyłanie wiadomości e-mail zostanie zlecone osobie trzeciej. W takim wypadku przekażemy na takie potrzeby osobie trzeciej Pani/Pana adres poczty elektronicznej.

Osoba administrująca działalnością systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Obecnie korzystamy z systemu CRM, który jest administrowany przez osobę trzecią.

 

Chcemy Panią/Pana poinformować, że zawsze będziemy przestrzegać prawa do uzyskania informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.

Prawa osobie, której dane dotyczą

 

Aktualizowano dnia: 22. 5. 2018

s