Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesylania indywidualnych materialów marketingowych

Zaznaczeniem pola Zgoda oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (GDPR/RODO) przez spółkę PAKIET PLUS Sp. z o.o. Równocześnie oświadczam, że wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zostały podane w ramach formularza rejestracyjnego, według poniżej podanych warunków.

Do czego nam jest potrzebna Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Ze względu na to, że mamy zamiar Panią/Pana informować o ofertach spółek, które z nami współpracują, i o których przypuszczamy, że ich oferty mogłyby Panią/Pana zainteresować, jest nam potrzebne Pani/Pana wyrażenie zgody na takie przetwarzanie.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe zostaną przetwarzane wyłącznie w zakresie, do celów i z upoważnienia (tytułu prawnego) podanych poniżej:

 

Cel

Zakres przetwarzanych informacji

Tytuł prawny

Wysyłanie nowych ofert handlowych i akcji rabatowych naszej spółki i spółek z nami współpracujących

Adres poczty elektronicznej

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wprowadzenie danych osobowych z Pani/Pana strony jest zupełnie dobrowolne, jednak bez ich wprowadzenia nie będziemy w stanie wysyłać do Pani/Pana informacje o nowościach i oferty handlowe spółek z nami współpracujących.

Jak długo trwa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe zostaną przetwarzane tylko przez niezbędny okres, który będzie nam potrzebny do osiągnięcia wytyczonego celu, dla którego zostały one zgromadzone. Maksymalny czas trwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi dziesięć lat od momentu otrzymania Pani/Pana danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, poprzez złożenie wniosku o usunięcie własnych danych osobowych.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zabezpieczyć wszystkich świadczonych przez nas usług, dlatego poniżej zamieszczamy kategorie możliwych odbiorców wraz z uzasadnieniem, z jakiego powodu istnieje możliwość przekazania im Pani/Pana danych osobowych:

 

Odbiorca

Powody ujawnienia danych

Osoba zapewniająca działalność stron internetowych oraz naszego software (systemów komputerowych)

Obecnie korzystamy z usług dostawcy oprogramowania, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszej strony internetowej oraz zabezpiecza działalność systemów komputerowych.

Osoba administrująca systemem rezerwacji

Obecnie korzystamy z usług dostawcy systemu rezerwacji, który z pozycji podmiotu przetwarzającego zajmuje się administracją naszego systemu rezerwacji.

Osoba administrująca działalnością systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Obecnie korzystamy z systemu CRM, który jest administrowany przez osobę trzecią.

 

Chcemy Panią/Pana poinformować, że zawsze będziemy przestrzegać prawa do uzyskania informacji o tym, komu, kiedy i w jakim celu zostały przekazane Pani/Pana dane osobowe.

Prawa osobie, której dane dotyczą

 

Dane aktualizowane dnia: 6. 6. 2018

s